Μαθητές ΟΑΕΔ Χαλκίδας επισκέφθηκαν τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Στα πλαίσια της συνεργατικής διδασκαλίας των Α’ και Β’ τάξεων Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών της Ε.ΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Χαλκίδας, οι μαθητές συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς: Βουρδάνο Αναστάσιο και Ποντίκη  Χρήστο πραγματοποίησαν επίσκεψη στις εγκαταστάσεις και στους εργαστηριακούς χώρους διδασκαλίας, του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε..

Κάλυψη της επίσκεψης από το EVIATOP