Υποδομές

Οι διδακτικές ανάγκες του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ καλύπτονται από 5 αίθουσες διδασκαλίας, μια εκ των οποίων είναι χωρητικότητας 120 ατόμων, μια 80 ατόμων και τρεις 40 ατόμων η κάθε μια.

Οι υφιστάμενες εργαστηριακές υποδομές του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ περιλαμβάνουν τα εξής εργαστήρια:

 

Εργαστηριακοί Χώροι Θέσεις Σπουδαστών Ε [m2]
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) &

Τεχνολογίας Υψηλών Τάσεων (ΤΥΤ)

20 272
Πληροφορικής 40 160
Μικροϋπολογιστών & Εξομοίωσης Κυκλωμάτων 20 128
Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ) 20 160
Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων 22 176
Ηλεκτρονικών Ισχύος 20 168
Ηλεκτρονικών 22 168
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων & Φωτοτεχνίας 20 176
Ηλεκτρικών Μετρήσεων 20 144
Ψηφιακών Συστημάτων 20 160
Ηλεκτρικών Μηχανών & Μετασχηματιστών 20 216
Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών 20 168
Σύνολο Θέσεων 224 2096

Τέλος, οι διδακτικές και σπουδαστικές ανάγκες του τμήματος καλύπτονται και από χώρους κοινούς για όλα τα τμήματα όπως, 2 αμφιθέατρα των 80 και 400 θέσεων αντίστοιχα, γραφεία Διοικητικής Μέριμνας, Βιβλιοθήκη, Φοιτητική Εστία, Εστιατόριο.