Διοίκηση του τμήματος

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος

ΜΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής
Υπεύθυνος Τομέα Ενέργειας και Μετρολογίας

ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Καθηγητής
Υπεύθυνος Τομέα Ηλεκτρονικών, ΣΑΕ & Πληροφορικής