Διοίκηση του τμήματος

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος

ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής
Υπεύθυνος Τομέα Ενέργειας και Μετρολογίας

ΣΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής
Υπεύθυνος Τομέα Ηλεκτρονικών, ΣΑΕ & Πληροφορικής