Στα πλαίσια της συνεργατικής διδασκαλίας των Α’ και Β’ τάξεων Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών της Ε.ΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Χαλκίδας, οι μαθητές συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς: Βουρδάνο Αναστάσιο και Ποντίκη  Χρήστο πραγματοποίησαν επίσκεψη στις εγκαταστάσεις και στους εργαστηριακούς χώρους διδασκαλίας, του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε..

Κάλυψη της επίσκεψης από το EVIATOP