Διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων

Από την Τρίτη 2 Ιουνίου θα ξεκινήσει η διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων με φυσική παρουσία μόνο για το μάθημα Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Ι (Ε). Η διεξαγωγή των ασκήσεων θα γίνεται κάθε Τρίτη και Τετάρτη, και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Οι φοιτητές θα προσέρχονται στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος για τη συμμετοχή τους στις εργαστηριακές ασκήσεις μία φορά κάθε δύο…

Details

Eπανεκκίνηση της πρακτικής άσκησης φοιτητών μέσω ΟΑΕΔ

Ενέργειες για παράταση συμβάσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών που διακόπηκαν / ανεστάλησαν λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό σύμφωνα με απόφαση του συμβουλίου ένταξης.

 

Ενημέρωση για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/2020 (ΦΕΚ 1699/5-5-2020, τ. Β): «Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα…

Details