Δείτε εδώ το πρόγραμμα

Επισημαίνεται οτι για τα μαθήματα που δεν εμφανίζονται στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρεπει να κάνουν εγγραφή στο eclass του εκάστοτε μαθήματος