Ενέργειες για παράταση συμβάσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών που διακόπηκαν / ανεστάλησαν λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό σύμφωνα με απόφαση του συμβουλίου ένταξης.