Αγαπητοί φοιτητές,

Με το νόμο 4589/29-01-2019, καταργείται το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σαν αυτοτελές νομικό πρόσωπο και τα τμήματα που βρίσκονται στα Ψαχνά ενσωματώνονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Οι φοιτητές, το Διδακτικό και το Διοικητικό προσωπικό από το πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται στο Γενικό τμήμα του Ε.Κ.Π.Α. που ιδρύεται στα Ψαχνά.

Παρά τις μεσο-μακροπρόθεσμες θετικές επενέργειες, δημιουργούνται κάποιες άμεσες συνέπειες και θα απαιτηθεί η συνεργασίας σας για να ξεπεραστούν όσο το δυνατόν πιο ομαλά:

  1. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και οργάνωσης του Γενικού τμήματος, είναι πιθανό να υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση βεβαιώσεων σπουδών, την έγκριση πτυχιακών ή πρακτικών εργασιών, καθώς και σε κάθε άλλη ενέργεια από τη γραμματεία.
  2. Τα πτυχία που θα λάβετε θα εκδοθούν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι όμως πιθανό η επόμενη απονομή τίτλων σπουδών να καθυστερήσει, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί η ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος του τμήματος.
  3. Δίνεται αρκετός χρόνος για την ολοκλήρωση των σπουδών σας. Καθώς όμως από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος δεν θα υπάρχουν νέοι εισακτέοι στο τμήμα, είναι πιθανό η διδασκαλία των μαθημάτων και εργαστηρίων σταδιακά να σταματήσει ξεκινώντας από το 1ο εξάμηνο. Κατά συνέπεια, πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή για να μην δημιουργήσετε κενά στις σπουδές σας.

Με εκτίμηση,

 

Δρ. Θεόδωρος Ζαχαριάδης

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας