Το πρόγραμμα των Επιτηρήσεων για τις Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2019 φαίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο.