Ανακοινώνεται στους παρακάτω αναφερόμενους φοιτητές , των οποίων εγκρίθηκε η μετεγγραφή στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ότι θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του τμήματος στα Ψαχνά από τις 19-11-2018 έως και τις 26-11-2018 και ώρα 10:00 έως 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι, ή άλλος με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το ΚΕΠ, έχοντας μαζί τους:

  1. Αστυνομική ταυτότητα
  2. Βεβαίωση σπουδών από το τμήμα προέλευσης
  3. Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τους.
  4. Όλα τα δικαιολογητικά τα οποία έχουν αναφέρει στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής.

  Δικαιούχοι Μετεγγραφής

  ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

  ΚΩΔΙΚΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

17005316 17001544
18024854 18001368
18002659 18017232
17013842 18108863
17015046 18015136
18003991 17012284
18027819 18015392
18005978 18012116
17011858 18020030
18001006 18004542
16024061 18001031
17019479 17000832
18002448 17008207
17020895 17024015
18034810

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση