Σήμερα Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 λόγω Τεχνικών Εργασιών στο Πρόγραμμα της Γραμματείας, οι επανεγγραφές των φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 οι οποίες ήταν σε εξέλιξη και είχαν καταλυτική ημερομηνία πραγματοποίησης την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 διακόπτονται. Θα επανέρθουμε με νεώτερη ανακοίνωση.

Ανακοίνωση