Κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 , τα μαθήματα:

  • Ηλεκτροτεχνικά Υλικά – Θεωρία (Η1)
  • Δικτυα Η/Υ – Εργαστήριο (Η3)
  • Σχεδίαση Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων  – Εργαστήριο (Η5)
  • Τεχνολογίες Διαδικτύου  – Εργαστήριο (Η5)
  • Τεχνολογία Μετρήσεων  – Εργαστήριο (Η7)

δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει καθώς θα γίνουν αποκλειστικά από έκτακτο προσωπικό. Δυστυχώς ακόμα δεν έχει δοθεί η έγκριση πίστωσης από το αρμόδιο Υπουργείο, οπότε εκκρεμεί η υπογραφή της σύμβασης του έκτακτου προσωπικού.  Πιστεύουμε ότι τις επόμενες ημέρες (όπως κάθε χρόνο) θα εγκριθεί η πίστωση, ώστε να γίνει ανάληψη των καθηκόντων χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη διεξαγωγή των μαθημάτων.

Τα μαθήματα:

  • Φυσική – Εργαστήριο (Η1)
  • Συστήματα Υπολογιστών & Αλγόριθμοι – Εργαστήριο (Η1)

θα καλυφθούν μερικώς από έκτακτο προσωπικό. Μέχρι έγκριση της πίστωσης τα μαθήματα καλύπτονται μερικώς από το μόνιμο προσωπικό.