Η 1η διάλεξη του μαθήματος “Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (Θεωρία)” θα γίνει την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου λόγω της συμμετοχής του Διδάσκοντος/Αντιπρύτανη στη Σύνοδο των Πρυτάνεων.