Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας (στη Λαμία), εξακολουθεί να λειτουργεί με την υφιστάμενη μορφή του μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018, οπότε και καταργείται. Το διατηρούμενο μέχρι 31−10−2018 Τμήμα λειτουργεί εκ παραλλήλου προς το Τμήμα της συγχώνευσης (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. στη Χαλκίδα), το οποίο λειτουργεί από 01−09−2013. Μετά την κατάργηση του Τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία), οι φοιτητές εντάσσονται αυτοδικαίως με πράξη του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα.

Παρά τις προσπάθειες συντονισμού των ενεργειών, η παραπάνω διαδικασία μεταφοράς των έντυπων αρχείων του τμήματος Ηλεκτρολογίας, καθώς και η διαδικασία ενσωμάτωσης των ηλεκτρονικών αρχείων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. είναι πιθανό να δημιουργήσει σημαντικότατα προβλήματα στη λειτουργία της γραμματείας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χαλκίδα), η οποία είναι πιθανό να παραμείνει κλειστή για σημαντικό χρονικό διάστημα στις αρχές Νοεμβρίου.

Κατά συνέπεια, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, παρακαλούνται οι φοιτητές  και των δυο τμημάτων που χρειάζονται οποιοδήποτε πιστοποιητικό να επικοινωνήσουν με την αντίστοιχη γραμματεία μέχρι το αργότερο τις 24 Οκτωβρίου για να μπορέσει η αντίστοιχη γραμματεία να ανταποκριθεί στο αίτημά τους.