Οι ημερομηνίες της εγγραφής των πρωτοετών σπουδαστών στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη 18/09/2018 έως 28/09/2018 και ώρες από 10:00 έως 13:30.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν μαζί τους για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους είναι:

  1. Αστυνομική Ταυτότητα
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  3. Φωτοτυπία απολυτηρίου Λυκείου
  4. Δύο (2) φωτογραφίες μικρές τύπου ταυτότητας
  5. Πιστοποιητικό γέννησης
  6. Την αίτηση εκτυπωμένη μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής στο Υπουργείο
  7. Το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή Ακ. Έτους 2018-2019 εκτυπωμένο

Ολόκληρη η ανακοίνωση.