Για την κανονική και την εμβόλιμη εξεταστική του Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018, ΌΛΟΙ οι φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία) που φοιτούν στη Χαλκίδα (και έχουν τις προϋποθέσεις να εξεταστούν ) θα πρέπει να δηλώσουν όλα τα μαθήματα:

1) Στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα e-gram στη Λαμία (σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και τις προθεσμίες της Γραμματείας Ηλεκτρολογίας).

2) Στη ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class στο μάθημα Δήλωση μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018 για φοιτητές Ηλεκτρολογίας (Λαμία)” και/ή “Δήλωση μαθημάτων Εμβόλιμης Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου για φοιτητές Ηλεκτρολογίας (Λαμία) 2017-2018” μέχρι τις 25/5/2018

Αυτό ισχύει και για τους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο e-class στο παρελθόν.