Αφορά τους Φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολογίας, Λαμία που φοιτούν στη Χαλκίδα

Για την Εμβόλιμη εξεταστική του Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018, όλοι οι φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία) που φοιτούν στη Χαλκίδα (και έχουν τις προϋποθέσεις να εξεταστούν στην εμβόλιμη εξεταστική) θα πρέπει να δηλώσουν το μάθημα:

1) Στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα e-gram στη Λαμία (σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και τις προθεσμίες της Γραμματείας Ηλεκτρολογίας).

2) Στη ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class στο μάθημα “Δήλωση μαθημάτων Εμβόλιμης Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2017-2018 για φοιτητές Ηλεκτρολογίας (Λαμία)” μέχρι τις 26/1/2018