Ανακοινώνεται ότι οι επί πτυχίω φοιτητές (όσοι βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο και μεγαλύτερο, δηλαδή από Α.Μ. 113… και πίσω), έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τα Θεωρητικά μαθήματα των εαρινών εξαμήνων, προκειμένου να εξεταστούν σ’ αυτά κατά την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου 2018.

Δικαίωμα εξέτασης στα μαθήματα αυτά έχουν εφόσον τα έχουν δηλώσει έστω μία φορά στο παρελθόν.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η Δήλωση των μαθημάτων αυτών ηλεκτρονικά, με ημερομηνία έναρξης δηλώσεων την

Τετάρτη 29/11/2017 και καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 15/12/2017.

Ολόκληρη η ανακοίνωση.