Για υπηρεσιακούς λόγους από 20/11/2017 και μέχρι το τέλος του εξαμήνου γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

1ο Εξάμηνο: Εργαστήριο Συστήματα Υπολογιστών & Αλγόριθμοι

Το τμήμα της Δευτέρας 14:00-16:00 θα γίνεται κάθε Παρασκευή 16:00-18:00.

Το τμήμα της Δευτέρας 12:00-14:00 καταργείται.Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ένα από τα τμήματα που διεξάγονται κάθε Πέμπτη ή Παρασκευή.

3ο Εξάμηνο: Εργαστήριο Δίκτυα Η/Υ

Τα τμήματα της Παρασκευής αντικαθίστανται από ένα νέο τμήμα κάθε Παρασκευή 18:00-20:00

5ο Εξάμηνο: Εργαστήριο Τεχνολογίες Διαδικτύου

Το τμήμα της Παρασκευής 18:00-20:00 καταργείται. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ένα από τα τμήματα που διεξάγονται κάθε Τετάρτη.

 

Λυπόμαστε ειλικρινά για τις δυσκολίες που δημιουργούνται.