Οι επανεγγραφές των σπουδαστών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 θα πραγματοποιηθούν από Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 έως και Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  1. Η ολοκλήρωση της δήλωσης γίνεται με την Αποστολή της. Δήλωση που έχει απλά επιλεγμένα μαθήματα δεν έχει ολοκληρωθεί.
  2. Με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος, αν για οποιοδήποτε λόγω δεν μπορέσετε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση μαθημάτων εντός της ορισμένης προθεσμίας, ή κάνετε κάποιο λάθος στη δήλωση, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε χειρόγραφη δήλωση μαθημάτων εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων.  Μετά το πέρας των δέκα (10) ημερών δε γίνεται καμία τροποποίηση ή διόρθωση της δήλωσης μαθημάτων.

    Παρακαλώ διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση