Το μάθημα “Φυσική” και “Ηλεκτροτεχνικά Υλικά” δεν θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη 25/10/2017