Αύριο Τρίτη 17/10/2017 τα μαθήματα “Συστήματα Υπολογιστών & Αλγόριθμοι” (Θ) και “Ψηφιακά Ι” (Θ) δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω διοικητικών υποχρεώσεων του διδάσκοντος.