Αγαπητοί φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Όπως ήδη γνωρίζετε από την ακ. χρονιά 2016-2017, στα πλαίσια εφαρμογής του Άρθρου 87 του Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄/8-8-2016), σύμφωνα με το οποίο οι φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία) του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας «δύνανται να παρακολουθούν και να δίνουν τις προβλεπόμενες εξετάσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων» στο τμήμα μας:

  1. Δεν επιτρέπεται στον ίδιο φοιτητή η παρακολούθηση μερικών μαθημάτων από το ένα Τμήμα και μερικών από το άλλο, γιατί αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την αξιοπιστία του Προγράμματος Σπουδών. Οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν το πρόγραμμα σπουδών από ένα μόνο Τμήμα. Αν επιλέξουν να παρακολουθήσουν μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. θα συνεχίσουν να παρακολουθούν μαθήματα του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
  2. Προκειμένου να καταστεί δυνατό να καταχωρηθούν οι βαθμοί μαθημάτων που αντιστοιχούν σε μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου του Τμήματος Ηλεκτρολογίας και διδάσκονται στο Χειμερινό Εξάμηνο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών Τ.Ε. επιτρέπεται στους φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολογίας η δήλωση μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου και στο Χειμερινό Εξάμηνο καθώς και το ανάστροφο, με τον περιορισμό των προβλεπόμενων διδακτικών μονάδων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής καλούνται όσοι φοιτητές θέλουν να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα:

1) στη Χαλκίδα να εγγραφούν στα ανάλογα μαθήματα στο eclass (οι περσινές δηλώσεις δεν ισχύουν. Πρέπει να γίνει επανεγγραφή στο ανάλογο μάθημα)

2) στη Λαμία να διαγραφούν από τα μαθήματα στο eclass

μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2017 σύμφωνα με προηγούμενες ανακοινώσεις και οδηγίες.

Σημειώνεται ότι η εγγραφή στην Ηλεκτρονική Γραμματεία του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία) είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη..

Ο Πρόεδρος του τμήματος

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Θεόδωρος Ζαχαριάδης

Καθηγητής