Στην παρακάτω ανακοίνωση καθορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος