Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Οι εγγραφές των πρωτοετών σπουδαστών θα πραγματοποιηθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. από τη Δευτέρα 18/09/2017 έως την Παρασκευή 29/09/2017 από 10:00 έως 13:30.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν μαζί τους για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους είναι:

  1. Αστυνομική Ταυτότητα
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  3. Φωτοτυπία απολυτηρίου Λυκείου
  4. Δύο (2) φωτογραφίες μικρές τύπου ταυτότητας
  5. Πιστοποιητικό γέννησης
  6. Την αίτηση εκτυπωμένη μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής στο Υπουργείο
  7. Το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή Ακ. Έτους 2017-2018 εκτυπωμένο

Ολόκληρη η Ανακοίνωση