Το Πρόγραμμα Επιτηρήσεων  για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017 είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο.Πρόγραμμα Επιτηρήσεων