Παραθέτουμε τους Τελικούς Πίνακες Αξιολόγησης για το έκτακτο Προσωπικό Ακ. Έτους 2017-2018 μετά από συνέλευση του τμήματος.