Έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας προκήρυξη για την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Φόρμα για την υποβολή αίτησης μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους (σε μορφή word, σε μορφή pdf ).