Το Πρόγραμμα Επιτηρήσεων  για την εξεταστική Ιουνίου 2017 είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο.Πρόγραμμα Επιτηρήσεων