Την Δευτέρα 29/5/2017 και ώρα 14:00, στην αίθουσα Γ205 θα γίνει η εξέταση της διπλωματικής εργασίας του κ. Άγγελου Αγγελόπουλου, με τίτλο: “Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση μικροδικτύου ΑΠΕ με αποθήκευση”

που εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος “Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων” του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, με επιβλέποντες καθηγητές τον κ. Βολιώτη και την κα Κτενά. Η εργασία εξετάζει το πρόβλημα της ελαχιστοποίησης του κόστους ενός αυτόνομου, υβριδικού μικροδικτύου με φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, και συσσωρευτές για διάφορες καμπύλες φορτίου και της αξιοποίησης της παλιρροϊκής ενέργειας από ένα τέτοιο μικροδίκτυο.

Η εξέταση είναι ανοικτή.