Ανακοινώνεται ότι οι επί πτυχίω φοιτητές (όσοι βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο και μεγαλύτερο, δηλαδή από Α.Μ. 112… και πίσω), έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τα Θεωρητικά μαθήματα των χειμερινών εξαμήνων, προκειμένου να εξεταστούν σ’ αυτά κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2017.

Δικαίωμα εξέτασης στα μαθήματα αυτά έχουν εφόσον τα έχουν δηλώσει έστω μία φορά στο παρελθόν.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η Δήλωση των μαθημάτων αυτών ηλεκτρονικά, με ημερομηνία έναρξης δηλώσεων την Δευτέρα 15/05/2017 και καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 29/05/2017

  • Για τα μαθήματα αυτά δεν υπολογίζονται οι Π.Μ.
  • Φοιτητές που δεν θα υποβάλλουν ηλεκτρονική Δήλωση μαθημάτων δεν μπορούν να εξεταστούν.
  • Οι φοιτητές μετά την τελευταία υποβολή της δήλωσής τους, θα πρέπει να εκτυπώσουν και να κρατήσουν αντίγραφο της Αναφοράς Αποστολής Δήλωσης  μαθημάτων.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Ολόκληρη η ανακοίνωση