Αφορά τους Φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολογίας, Λαμία που φοιτούν στη Χαλκίδα

Λόγω της κανονικής και εμβόλιμης εξεταστικής στο Εαρινό εξάμηνο 2016-2017 το σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας είναι πιθανό σε ορισμένες (λίγες) περιπτώσεις να περιορίζει τη δήλωση ορισμένων μαθημάτων.

Οι φοιτητές που δεν μπορούν να δηλώσουν τα συγκεκριμένα μαθήματα (και μόνο αυτοί), καλούνται μέχρι τις 28/4/2017,  να κάνουν συμπληρωματική/διορθωτική δήλωση με την παρακάτω διαδικασία:

1)  Κατεβάζουν την φόρμα δήλωσης μαθημάτων από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://ee.teiste.gr/wp-content/uploads/2017/04/Courses_registration_V2.pdf

2) Συμπληρώνουν τα στοιχεία τους, τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν και “υπογράφουν” με το ονοματεπώνυμο και το email τους

3) Αποθηκεύουν την Φόρμα

4) Στέλνουν τη φόρμα από το λογαριασμό email που έχουν συμπληρώσει στη φόρμα στο λογαριασμό ee_lamia@teiste.gr μέχρι και τις 28/4/2017.

 

Εναλλακτικά μπορούν να κάνουν χειρόγραφη δήλωση στη Γραμματεία του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία).