Το τελικό Ωρολόγιο πρόγραμμα για το Εαρινό Εξάμηνο 2016-2017 είναι διαθέσιμο εδώ.