Για την υλοποίηση του Άρθρου 87 του Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ 148 τ. Α’/8-8/2016), σύμφωνα με το οποίο οι φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία) του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας «δύνανται να παρακολουθούν και να δίνουν τις προβλεπόμενες εξετάσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων» στο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χαλκίδα) και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης ΣΤΕΦ και ΤΕΙ, μπορείτε να εξεταστείτε στα μαθήματα του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χαλκίδα) σύμφωνα με τις αντιστοιχίσεις που έχουν ανακοινωθεί.

  • Για τα μαθήματα που διδάσκονται από το τμήματα μας στο εαρινό εξάμηνο έχει δημιουργηθεί ανάλογο μάθημα στο eclass με τίτλο: «Δήλωση μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου για φοιτητές Ηλεκτρολογίας (Λαμία) 2016-2017» (http://eclass.teiste.gr/courses/EE200/). Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στη Χαλκίδα θα πρέπει να εγγραφούν στις ανάλογες ομάδες μαθημάτων.

Προσοχή

  1. Σε κάθε περίπτωση για να περαστεί η βαθμολογία θα πρέπει να έχετε κάνει επιπλέον δήλωση μαθημάτων στο σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας (egram) στο τμήμα Ηλεκτρολογίας (Λαμία).
  2. Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ αριθμ. 92/19-10-2016, Θέμα 12ο «Σχετικά με την υλοποίηση του άρθρου 87 του Ν. 4413/2016» παράγραφος 1 «Δεν επιτρέπεται στον ίδιο φοιτητή η παρακολούθηση μερικών μαθημάτων από το ένα τμήμα και μερικών από το άλλο. Οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν το Πρόγραμμα Σπουδών από ένα μόνο Τμήμα. Αν επιλέξουν να παρακολουθήσουν μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. θα συνεχίσουν να παρακολουθούν μαθήματα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους»