Η συνέλευση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών αποφάσισε την αντιστοίχιση των μαθημάτων του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία) που δεν είχαν ήδη αντιστοιχηθεί ως εξής:

Μάθημα Εξάμηνο Μάθημα Τμήμα

Εφαρμοσμένη Μηχανική

Α5 Μηχανική Ι (Β’ εξάμηνο) Μηχ. Τεχν. Αεροσκαφών Τ.Ε.
Τεχνολογία και Περιβάλλον

Β6

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι (Ε’ Εξάμηνο) Μηχανολόγων Μηχ. Τ.Ε.
Κινητήριες Μηχανές

Γ5

Εμβολοφόρες Μηχανές Ι (Δ’ Εξάμηνο) Μηχανολόγων Μηχ. Τ.Ε.
Ποιοτικός Έλεγχος

Ε5

Ποιοτικός Έλεγχος (Γ’ Εξάμηνο) Μηχανολόγων Μηχ. Τ.Ε.
Οικονομοτεχνική Ανάλυση Ζ5

Οικονομοτεχνική Ανάλυση (Δ’ Εξάμηνο)

Μηχ. Τεχν. Αεροσκαφών Τ.Ε.

Κατά συνέπεια οι φοιτητές που έχουν επιλέξει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στη Χαλκίδα θα πρέπει να προσέλθουν στις εξετάσεις των ανάλογων τμημάτων και αν χρειαστεί να το παρακολουθήσουν από το επόμενο εξάμηνο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση