οι «επί πτυχίω» φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία) μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. (Χαλκίδα) σύμφωνα με τις αντιστοιχίες που έχουν ανακοινωθεί.

  • Για τα μαθήματα που διδάσκονται από το τμήματα μας στο χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 θα εξεταστούν σύμφωνα με τις λίστες που έχουν ήδη δηλώσει στο eclass από την αρχή του εξαμήνου
    (http://eclass.teiste.gr/courses/EE189/)
  • Για τα μαθήματα που διδάσκονται από το τμήματα μας στο εαρινό εξάμηνο έχει δημιουργηθεί ανάλογο μάθημα στο eclass με τίτλο: «Δήλωση μαθημάτων Εμβόλιμης Εξεταστικής για φοιτητές Ηλεκτρολογίας (Λαμία) 2016-2017» (http://eclass.teiste.gr/courses/EE200/). Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στη Χαλκίδα θα πρέπει να εγγραφούν στις ανάλογες ομάδες μαθημάτων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο.