Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών  ανακοίνωσε τις παρακάτω υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Λεπτομέρειες Υποτροφιών