Αγαπητοί φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων και στην προσπάθεια ολοκλήρωσης εφαρμογής του Άρθρου 87 του Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄/8-8-2016), σύμφωνα με το οποίο οι φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία) του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας «δύνανται να παρακολουθούν και να δίνουν τις προβλεπόμενες εξετάσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων» στο τμήμα μας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (Πρακτικό 92/19-10-2016), αποφάσισε να προχωρήσει στις παρακάτω διευκρινίσεις:

  • Δεν επιτρέπεται στον ίδιο φοιτητή η παρακολούθηση μερικών μαθημάτων από το ένα Τμήμα και μερικών από το άλλο, γιατί αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την αξιοπιστία του Προγράμματος Σπουδών. Οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν το πρόγραμμα σπουδών από ένα μόνο Τμήμα. Αν επιλέξουν να παρακολουθήσουν μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. από το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017, θα συνεχίσουν να παρακολουθούν μαθήματα του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
  • Προκειμένου να καταστεί δυνατό να καταχωρηθούν οι βαθμοί μαθημάτων που αντιστοιχούν σε μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου του Τμήματος Ηλεκτρολογίας και διδάσκονται στο Χειμερινό Εξάμηνο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. επιτρέπεται στους φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολογίας η δήλωση μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου και στο Χειμερινό Εξάμηνο καθώς και το ανάστροφο, με τον περιορισμό των προβλεπόμενων διδακτικών μονάδων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής καλούνται όσοι φοιτητές θέλουν να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα:

  • στη Χαλκίδα να εγγραφούν στα ανάλογα μαθήματα στο eclass και
  • στη Λαμία να διαγραφούν από τα μαθήματα στο eclass

μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2016 σύμφωνα με προηγούμενες ανακοινώσεις και οδηγίες.

Σημειώνεται ότι για τη διευκόλυνση των δηλώσεων και σε υλοποίηση της απόφασης της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. θα υπάρξει μέριμνα από το τμήμα Ηλεκτρολογίας (Λαμία) για τη δήλωση μαθημάτων στην ηλεκτρονική γραμματεία για τα μαθήματα που βρίσκονται σε αναντιστοιχία μεταξύ Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου στα δυο τμήματα.

 

Ο Πρόεδρος του τμήματος

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

 

Θεόδωρος Ζαχαριάδης

Αν. Καθηγητής

 

Η ανακοίνωση σε μορφή pdf