Λόγω κωλύματος του διδάσκοντα, τα μαθήματα ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (Θ) και ΨΗΦΙΑΚΑ Ι (Θ) δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 20/10/2016. Για την αναπλήρωσή τους θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.