Στις 11/10/2016 εγκρίθηκαν από τη συνέλευση του ΤΕΙ οι αναθέσεις σε έκτακτο προσωπικό για το Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017. Το νέο πρόγραμμα σπουδών  επισυνάπτεται στον παρακάτω σύνδεσμο