Δείτε εδώ τις οδηγίες για την εγγραφή σας στο Εργαστήριο Σχεδίαση Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων με Η/Υ (E’ Εξάμηνο)