Οι εγγραφές σε εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ που θα διδαχθούν κατά το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 θα πραγματοποιηθούν

από 3/10/2016 έως 7/10/2016

σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις ανακοινώσεις των εργαστηρίων (στο site του τμήματος & στο eclass).

 

Ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές υπάρχουν οι παρακάτω ανακοινώσεις: